• Wagi posiadające legalizację są oznaczone symbolem legalizacja WE i są przeznaczone do obrotu handlowego.

  sklep z wagami


  Można je odrazu stosować w handlu i nie wymagają żadnych dodatkowych dokumentów.
  Do nowych wag nie wydaje się żadnych dokumentów świadczących o legalizacji.
  O legalizacji świadczą specjalne znaki (naklejki, cechy legalizacji) pokazane na rysunku w dalszej części.

 • Oznaczenia legalizacyjne na nowej wadze elektronicznej posiadającej legalizację są umieszczone na tabliczce znamionowej lub w jej pobliżu.
  Oznaczenia dotyczą wszystkich nowych wag wyprodukowanych po 01.05.2004r.


  1. Jak długo ważna jest legalizacja nowej wagi?
  W nowych wagach ważność legalizacji jest zależna od roku produkcji wagi
 • wagi wyprodukowane przed 01.05.2004 roku straciły wazność i trzeba je zalegalizować (patrz punkt 3)
 • wagi wyprodukowane w okresie 01.05-31.12 2004 roku trzeba zalegalizować do 01 stycznia 2008 roku
 • wagi wyprodukowane w 2005 roku trzeba zalegalizować do 01 stycznia 2009 roku
 • wagi wyprodukowane w 2006 roku trzeba zalegalizować do 01 stycznia 2010 roku
 • wagi wyprodukowane w 2007 roku trzeba zalegalizować do 01 stycznia 2011 roku
 • wagi wyprodukowane w 2008 roku trzeba zalegalizować do 01 stycznia 2012 roku
 • wagi wyprodukowane w 2009 roku trzeba zalegalizować do 01 stycznia 2013 roku
 • wagi wyprodukowane w 2010 roku trzeba zalegalizować do 01 stycznia 2014 roku
 • wagi wyprodukowane w 2011 roku trzeba zalegalizować do 01 stycznia 2015 roku
 • wagi wyprodukowane w 2012 roku trzeba zalegalizować do 01 stycznia 2016 roku
 • wagi wyprodukowane w 2013 roku trzeba zalegalizować do 01 stycznia 2017 roku
 • wagi wyprodukowane w 2014 roku trzeba zalegalizować do 01 stycznia 2018 roku
 • wagi wyprodukowane w 2015 roku trzeba zalegalizować do 01 stycznia 2019 roku
 • wagi wyprodukowane w 2016 roku trzeba zalegalizować do 01 stycznia 2020 roku
 • wagi wyprodukowane w 2017 roku trzeba zalegalizować do 01 stycznia 2021 roku
 • Nasza firma również wykonuje usługi legalizacji wag. Zobacz nasze dane teleadresowe...

  2. Jak odczytać ważność legalizacji z tabliczki znamionowej nowej wagi?

  kliknij tutaj aby otrzymać skrótową informację (plik pdf)


  3. Co trzeba zrobić gdy ważność legalizacji wygasa?
  Wagę trzeba zgłosić do najbliższego zakładu naprawy wag w celu dokonania ponownej legalizacji (stosuje się również nazewnictwo legalizacja wtórna). Ważność takiej legalizacji wynosi 25 miesięcy. Dowodem legalizacji są specjalne holograficzne naklejki legalizacyjne, które nakleja się w pobliżu tabliczki znamionowej wagi. Wagę można zgłosić też do najbliższego Urzędu Miar ale nie polecamy takiego rozwiązania gdyż Urzędy nie regulują wag i jeśli waga bedzie źle ważyła (a sprawdza się to b. dokładnymi kryteriami) to waga nie zostanie zalegalizowana a koszty badania i tak będziemy musieli zapłacić. Lepiej wydać trochę więcej i zlecić legalizację wag specjalistycznemu zakładowi. Takie firmy przed legalizacją zawsze przeprowadzają dokładną regulację wagi i wtedy mamy pewność, że waga nie będzie nas oszukiwać i że przejdzie wszystkie testy w Urzędzie Miar. Zaoszczędzimy też czas na dojazdach i staniu w kolejkach.

  serwisy wag i firmy legalizujące wagi
  4. Mam starą wagę. Czy ta waga ma ważną legalizację i jak to odczytać?

  Jeśli waga wyprodukowana w latach 2004-2007 (patrz punkt 1). Jeśli wcześniej to waga już utraciła ważność i trzeba ją ponownie zalegalizować (patrz punkt 3).

  Podstawy prawne - przepisy o terminie ważności legalizacji wag i odważników:
  informacja 1
  informacja 2
  informacja 3

  (przypis2 redakcji portalu: Czy nowe wagi mają świadectwo legalizacji lub jakieś dokumenty zaświadczające o legalizacji? Nowe wagi nie posiadają świadectwa legalizacji tylko odpowiednie naklejki i tabliczkę znamionową. Swiadectwa wydaje się tylko i wyłącznie po naprawie wagi na zlecenie właściciela wagi lub zakładu naprawiającego wagę. Ewentualnie po zniszczeniu tabliczki znamionowej lub naklejek legalizacyjnych. Niektórzy producenci i importerzy dodają do wagi tzw. świadectwo zgodności CE i czasem (to już rzadziej) tzw. zatwierdzenie typu. Ale nie jest to obowiązkowe.
  Świadectwa legalizacji są pozostałością po starych przepisach bo wg obowiązującego prawa nie można zakwestionować ważności legalizacji na podstawie posiadania bądź braku świadectwa legalizacji. Świadectwo jest tylko dodatkowym dokumentem poświadczającym legalizację, a o legalizacji wagi świadczą cechy legalizacyjne na wadze.

  Przykładowa tabliczka znamionowa i naklejki (tzw. cechy) legalizacyjne na nowych wagach.  
  sklep z wagami legalizowanymi
  Nasza firma również wykonuje usługi legalizacji wag.
  Zobacz nasze dane teleadresowe...
  Gdzie znaleźć tabliczkę znamionową na wadze legalizowanej?  
   
  Jak wygląda rzeczywista tabliczka znamionowa?  

  przy znaku ce na wadze jest wybite numeratorem 11 co oznacza rok produkcji 2011 a to z kolei oznacza ze legalizacja pierwotna jest ważna 4 lata łącznie z rokiem produkcji... w tym wypadku są to lata 2011,2012,2013,2014... tzn. , że w styczniu 2015 roku trzeba wagę zalegalizować ...
     INFORMACJE PRAWNE NA TEMAT LEGALIZACJI WAG

  >> Według nowych przepisów Unii Europejskiej wszystkie nowe wagi wyprodukowane po 01.05.2004 roku aby mogły być używane do obrotu handlowego muszą posiadać certyfikat europejski CE i znak metrologiczny M. Wagi nie spełniające tego wymogu nie mogą uczestniczyć w bezpośrednim obrocie handlowym. Stosowanie wag bez legalizacji i certyfikatu do handlu jest przestępstwem i naraża użytkownika wagi na duże kary finansowe ze strony Urzędów Miar i innych jednostek administracji państwowej. Nowe wagi posiadają tzw. pierwotną legalizację producenta lub importera. Kupując nową wagę z tzw. pierwotną legalizacją zyskujemy dodatkowy okres ważności legalizacji gdyż legalizacja pierwotna producenta ma 3 lata ważności (lub więcej w zależności od typu wagi) podczas gdy legalizacja wtórna ma tylko 2 lata ważności (25 miesięcy).

  Takie wagi są oznaczone na stronie naszego sklepu następującymi symbolami:

  certyfikat europejski Waga posiada certyfikat europejski

  legalizacja WE Waga posiada legalizację Wspólnoty Europejskiej (znak metrologiczny M)


  PODSTAWOWE DEFINICJE

  1. LEGALIZACJA

  Obowiazkowej legalizacji podlegają wagi do określania masy:

  - w obrocie handlowym;

  - bedącej podstawą obliczania opłat targowych, ceł, podatków, premii, upustów, kar, wynagrodzeń, odszkodowań lub podobnych typów opłat;

  - podczas stosowania przepisów prawnych oraz przy wydawaniu opinii w postępowaniach sądowych przez biegłych i ekspertów;

  - pacjenta w praktyce medycznej w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia;

  - przy sporządzaniu lekarstw wydawanych na receptę w aptekach;

  - w trakcie analiz przeprowadzanych przez laboratoria medyczne i farmaceutyczne;

  - przy paczkowaniu towarów. (1)

  Nie podlegają obowiązkowi legalizacji wagi używane we wszystkich innych dziedzinach nie podane powyżej, m.in. do stosowania:

  - w sporcie i wynikach sportowych;

  - do użytku domowego;

  - pomiarach geologicznych;

  - wewnętrznej kontroli towarów,

  - w ramach systemów zapewnienia jakości. (2)

  2. WAGI DO BEZPOŚREDNIEGO OBROTU HANDLOWEGO (TYP R)

  Wagi legalizowane, stosowane w bezposrednim obrocie handlowym podlegaja dodatkowym wymaganiom wyszczególnionym w Certyfikacje Zatwierdzenia

  Typu PL 04 030 (najważniejsze to dodatkowy wyświetlacz dla Klienta oraz działka e=d).

  *1 Podstawa prawna: Rozporzadzenie MGPiPS z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla wag nieautomatycznych podlegajacych ocenie zgodnosci (Dz. U. Nr 4 z dnia 14 stycznia 2004 r., poz. 23)

  *2 Za WELMEC 3.1 wyd. 1, czerwiec 1994 r., Directive 90/384/EEC: Explanation and interpretation

  Za sprzedaż, bezpośrednią uważa się transakcję spełniającą wszystkie poniższe warunki:

  1. Podczas transakcji handlowej dokonuje się ważenia towaru, który jest kupowany lub sprzedawany na podstawie określenia jego masy.

  2. Klient jest obecny podczas procesu ważenia.

  3. Wszystkie aspekty transakcji handlowej są zakończone w danym miejscu i w danym czasie.

  Sprzedaż konsumencka (inaczej bezposredni obrót handlowy) występuje wtedy, gdy bezpośrednia sprzedaż, zgodna z powyższą definicją, ma miejsce w odniesieniu do towarów kupowanych lub sprzedawanych przez klienta będącego ostatecznym konsumentem.

  Na przykład: w sklepie jubilerskim prowadzącym sprzedaż i skup złota wymagana jest waga legalizowana do bezpośredniego obrotu handlowego. Natomiast wagi znajdujące się na zapleczu używane do wyceny i metkowania wyrobów jubilerskich nie muszą być legalizowane ale muszą być odpowiedniej klasy dokładności.

 • nowe informacje o legalizacji wag - interpretacja z 2009 roku
 • nowe informacje o legalizacji wag .... wątek 1
 • nowe informacje o legalizacji wag .... wątek 2
 • nowe informacje o legalizacji wag .... wątek 3
 • nowe informacje o legalizacji wag .... wątek 4
 • nowe informacje o legalizacji wag .... wątek 5
 • nowe informacje o legalizacji wag .... wątek 6
 • o legalizacji wag przenośnikowych.... wątek 7
 • Jakie parametry wag sprawdza PIH (wyniki kontroli)
 • Strona główna Państwowej Inspekcji Handlowej

  punkty legalizacyjne, zakłady legalizujące wagi (gdzie można zalegalizować wagi..?)

  informacje o legalizacji odważników
  tanie drukarki zebra :: TANIE WAGI :: świece kościelne :: wagi :: księgarnia katolicka :: katalog etykiet na rolkach :: GWARANCJA OLSZTYN :: Sklep z etykietami foliowymi :: przedłużacze elektryczne :: Cennik etykiet ::